leslavius


v.20230329, php: 7.1.33, strona: 16

<span class=""></span> leslavius

Matematyka Ekwipunek

Teoria w pigułce

Matematyka przedstawiona w trochę inny sposób. Podejście oparte na klasycznych wzorcach, wzbogacone komentarzami i nowoczesnymi modelami matematycznymi. Podstawą sukcesu nie jest byle jakość lecz rzetelność, sumienność i dokładność.
Serwis będzie się rozwijał stopniowo. Zainteresowanych poszerzeniem wiedzy lub jej usystematyzowaniem zapraszam na indywidualne zajęcia ze mną, informacje dodatkowe i kontaktowe znajdziesz na moim faceebook-u: https://www.facebook.com/korepetycjezmatematyki.Sekcja:Kategoria:
Wszędzie:


informacje:

Praktyka

Znajdziesz tu różnego rodzaju informacje praktyczne.
1. Materiały
2. Uczenie się na pamięć?
3. Opcjonalne pomoce naukowe

Więcej
Sekcja: Matematyka.LO | | 2023-02-07

Funkcje

Informacje wspólne dla różnego rodzaju funkcji.
1. Funkcje - definicja
2. Funkcje: badanie własności
3. Funkcje: monotoniczność
4. Funkcje: wartości dodatnie, ujemne i zerowe

Więcej
Sekcja: Matematyka.LO | | 2023-02-07

Funkcja liniowa

Funkcja liniowa czyli wielomian stopnia 1.
1. Wyznaczenie wzoru y=ax+b - metody
2. Wyznaczenie wzoru y=ax+b - przejście przez 2 punkty
3. Wyznaczenie wzoru y=ax+b - przejście przez 1 punkt + warunek równoległości
4. Wyznaczenie wzoru y=ax+b - przejście przez 1 punkt + warunek prostopadłości
5. Wyznaczenie wzoru y=ax+b - przejście przez 1 punkt + tangens kąta

Więcej
Sekcja: Matematyka.LO | | 2023-02-07

Funkcja kwadratowa

Funkcja kwadratowa czyli wielomian stopnia 2.
1. Funkcja kwadratowa - definicja
2. Postacie funkcji kwadratowej
3. Dziedzina i zbiór wartości funkcji
4. Równania z parametrem m - 2 miejsca zerowe

Więcej
Sekcja: Matematyka.LO | | 2023-02-07

Wielomiany

Teoria, wzory, rysunki, komentarze.
1. Jednomiany - składniki wielomianów
2. Wielomian
3. Stopnie wielomianów
4. Wielomiany - pierwiastki (miejsca zerowe)
5. Wielomiany stopnia 1 i 2 - szukanie pierwiastków
6. Wielomiany w postaciach iloczynowych - szukanie pierwiastków
7. Wielomiany - szukanie pierwiastków na chybił-trafił
8. Wielomiany - szukanie pierwiastków z Twierdzeń o pierwiastkach całkowitych i wymiernych
9. Wielomiany - szukanie pierwiastków poprzez dzielenie przez dwumian (x-a)
10. Wielomiany - szukanie pierwiastków poprzez dzielenie przez dwumian (x-a) - PISEMNIE
11. Wielomiany - szukanie pierwiastków poprzez dzielenie przez dwumian (x-a) - schemat HORNERA

Więcej
Sekcja: Matematyka.LO | | 2023-02-09

Funkcje wymierne

Teoria, wzory, rysunki, komentarze.
1. Równania wymierne
2. Nierówności wymierne

Więcej
Sekcja: Matematyka.LO | | 2023-02-07

Ciągi

Informacje wspólne dla różnego rodzaju funkcji.
1. Ciągi - określenie funkcji
2. Ciąg arytmetyczny
3. Ciąg arytmetyczny - suma
4. Ciąg geometryczny
5. Ciąg geometryczny - suma
6. Ciąg arytmetyczny i geometryczny - razem
7. Otoczenie punktu na osi
8. Granica ciągu - ciągi zbieżne
9. Granica ciągu - ciągi rozbieżne

Więcej
Sekcja: Matematyka.LO | | 2023-02-07

Pochodne


1. Pochodna funkcji w punkcie
2. Funkcja pochodna
3. Pochodna funkcji w punkcie: styczna do wykresu f; monotoniczność f

Więcej
Sekcja: Matematyka.LO | | 2023-02-25

Planimetria


1. Trapez

Więcej
Sekcja: Matematyka.LO | | 2023-02-17

Wektory


1. Wektory na płaszczyźnie
2. Wektory w układzie współrzędnym
3. Wektory: kąt między niezerowymi wektorami
4. Wektory: translacja
5. Wektory: symetria osiowa
6. Wektory: przesunięcie o wektor
7. Wektory skalarne

Więcej
Sekcja: Matematyka.LO | | 2023-02-17

Skala, mapa, teren

Teoria, wzory, rysunki, komentarze.
1. Skala, mapa, rodzaje
2. Spadek terenu

Więcej
Sekcja: Matematyka.SP | | 2023-02-07

×

Zaplecze: administratora

×

×

Szukaj

×