leslavius


v.20230329, php: 7.1.33, strona: 41

<span class=""></span> leslavius

Matematyka Ekwipunek

Office: odczyt klucza

Aby zobaczyć, jakie klucze produktu zostały wygenerowane po przypisaniu licencji należy wykonać poniższe kroki:

1. dla wersji do Office 2010 wystarczy pobrać program ProduktKEY.

2. dla wyższych wersji należy:

Zalogować się kontem Microsoft na www.office.com/myaccount. W obszarze Opcje konta kliknąć pozycję Instalowanie z dysku. Na następnym ekranie wybrać pozycję Mam dysk, a następnie kliknąć przycisk Wyświetl klucz produktu, aby wyświetlić instalacyjny klucz produktu.

Po uzyskaniu dostępu do klucza produktu, można go zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu. W przypadku, jeśli posiadają Państwo większą ilość stanowisk komputerowych, klucz produktu należy przechowywać wraz z informacją, do którego ze został on przypisany. W razie konieczności ponownej aktywacji (na przykład po reinstalacji systemu operacyjnego lub wymianie sprzętu), będzie wiadomo, która licencja (i klucz produktu) nie jest już w użyciu i można ją wykorzystać ponownie.

Polecenie systemowe, dzięki któremu można zobaczyć 5 ostatnich znaków klucza produktu, użytego na danym komputerze.

Skrypt OSPP.VBS należy odnaleźć na dysku C i użyć polecenia:

cscript OSPP.VBS /dstatus

Rezultat:

Host skryptów systemu Windows firmy Microsoft (R) wersja 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

---Processing--------------------------
SKU ID: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
LICENSE NAME: Office 15, OfficeHomeBusinessR_Retail edition
LICENSE DESCRIPTION: Office 15, RETAIL channel
LICENSE STATUS:  ---LICENSED---
Last 5 characters of installed product key
XXXXX
---Exiting-----------------------------

 

Polecenie, służące do zmiany klucza produktu:

cscript OSPP.VBS /inpkey:kluczproduktu

 


Komentarze i uwagi:
autor: Lesław, sekcja: IT, kategoria: office, publikacja: 1998-01-01 - 2099-12-31

×

Zaplecze: administratora

×

×

Szukaj

×