leslavius


v.20230329, php: 7.1.33, strona: 41

<span class=""></span> leslavius

Matematyka Ekwipunek

Windows: tryb awaryjny - F8

1. Uruchom instalatora Windows

2. Uruchamiamy wiersz poleceń wciskając klawisze SHIFT + F10

3. Wydajemy polecenie: bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy

4. Automatycznie po pomyślnym wykonaniu operacji uruchamiamy komputer i wciskając klawisz F8 wywołujemy zaawansowane opcje rozruchu.


5. Wyłączenie zaawansowanych opcji rozruchu dokonujemy wydając polecenie: bcdedit /set {default} bootmenupolicy standard


Komentarze i uwagi:
autor: Lesław, sekcja: IT, kategoria: Windows, publikacja: 1998-01-01 - 2099-12-31

×

Zaplecze: administratora

×

×

Szukaj

×