leslavius


v.20230329, php: 7.1.33, strona: 41

<span class=""></span> leslavius

Matematyka Ekwipunek

SQL: funkcje daty i czasu

Funkcje daty i czasu, zmienne tymczasowe,aliasy:

- CURDATE(), CURRENT DATE(), CURRENT DATE

- CURTIME(), CURRENT TIME(), CURRENT TIME

- NOW(), CURRENT TIMESTAMP(), CURRENT TIMESTAMP, LOCALTIME(), LOCALTIME, LOCALTIMESTAMP(), LOCALTIMESTAMP — biez˙a˛ca data i czas

- DATE(’2008-04-10 17:30:28’) 2008-04-10

- TIME(’2008-04-10 17:30:28’)17:30:28

- DAYOFMONTH(’2008-04-10’) 10

- DAYOFYEAR(’2008-04-10’) 101

- DAYOFWEEK(`2011-03-31`) 5

- DAYNAME(`2011-03-31`) Thursday

- LAST DAY(`2011-03-17`) 31

- YEAR(CURDATE()) 2011

- MONTH(`2011-03-31`) 3

- DAY(`2011-03-22`) 22

- MONTHNAME(`2011-04-12`) April

- HOUR(’2008-04-10 17:30:28’) 17

- MINUTE(’2008-04-10 17:30:28’) 30

- SECOND(’2008-04-10 17:30:28’) 28

- MAKEDATE(rok,dzień roku), MAKEDATE(2011,1) 2011-01-01

- MAKETIME(godzina,minuta,sekunda), MAKETIME(17,12,03) 17:12:03

- dodawanie: DATE_ADD(data, INTERVAL wyraĹźenie jednostka), DATE_ADD(`2011-03-30`,INTERVAL 2 DAY) 2011-04-01

- dodawanie: DATE_ADD(data, INTERVAL wyraĹźenie jednostka), DATE_ADD(`2011-03-10`,INTERVAL 2 week) 2011-03-24

- odejmowanie: DATE_SUB(data, INTERVAL wyraĹźenie jednostka), DATE_SUB(`2011-03-30`,INTERVAL 2 DAY) 2011-03-28

- różnica dat: DATEDIFF(data1,data2), SELECT DATEDIFF(’2008-04-10’,’2007-11-29’) 133

- różnica czasów: SUBTIME(dataczas1,czas2), SUBTIME(’18:01:22’,’00:05:01’) 17:56:21

- suma czasów: ADDTIME(czas1,czas2), ADDTIME(’18:01:48’,’1:2:0’) 19:03:48

- suma czasów: ADDTIME(czas1,czas2), ADDTIME(’18:01:48’,’2’) 18:01:50

- różnica dwóch czasów: TIMEDIFF(dataczas1,dataczas2), TIMEDIFF(’2008-04-10 18:02:26’,’2008-04-09 22:42:18’) 19:20:08

- DATE_FORMAT(’2008-04-10’,’%Y %m %d’) 2008 04 10

- DATE_FORMAT(’2008-04-10’,’%W, %d.%m.%y’) Thursday, 10.04.08

- DATE_FORMAT(’2008-04-10 17:46:24’,’%H:%i’) 17:46

- TIME_FORMAT(’17:46:24’,’%H:%i’) 17:46

- TIME_FORMAT(’17:46:24’,’%h:%i:%s %p’) 05:46:24 PM

- STR_TO_DATE(łańncuch,format), STR TO DATE(’April 10, 2008’,’%M %d, %Y’) 2008-04-10

- NULL: ISNULL(DataZaplaty)


Komentarze i uwagi:
autor: Lesław, sekcja: IT, kategoria: SQL, publikacja: 1998-01-01 - 2099-12-31

×

Zaplecze: administratora

×

×

Szukaj

×