leslavius


v.20230329, php: 7.1.33, strona: 41

<span class=""></span> leslavius

Matematyka Ekwipunek

Wordpress: Duplicator - klonowanie serwisu - krok po kroku

Duplicator - program do przeniesienia serwisu na inny serwer lub wykonywania kopii zapasowych serwisu WordPress.

 

Instalacja:

 • Odnajdź i zainstaluj wtyczkę:
  • Wtyczki/dodaj nową
  • W polu szukaj wpisz słowo Duplicator
  • Odszukaj wśród odnalezionych wtyczek program: Duplicator – WordPress Migration Plugin
  • Zwróć uwagę na to, czy wtyczka jest zgodna z twoją wersją WordPressa oraz na oceny użytkowników
  • Kliknij w Zainstaluj
  • Kliknij w Włącz/Aktywuj
 • Przejdź do wtyczki:
  • Wtyczki/Zainstalowane wtyczki - sprawdź czy wtyczka jest włączona:
  • W menu pionowym Kokpitu powinnna być widoczna pozycja menu o nazwie Duplicator
  • Kliknij w nią
  • Na ekranie otworzy się okno z utworzonymi paczkami migracyjnymi Packages

Tworzenie paczki migracyjnej/backupowej:

 • Wejdź do okna wtyczki Duplicator
 • Kliknij w Create New
 • Krok 1 - SETUP: wpisz lub zaakceptuj nazwę tworzonej paczki np. 20210108_twoja_nazwa  i klknij Next - na tym etapie możesz określić co ma być ujęte w paczce (w przypadku pełnej migracji - zalecam niczego nie odznaczać)
 • Krok 2 - SCAN - program przeskanuje obecną instalację WordPressa i pokaże raport:
 • Po zapoznaniu się z raportem (wszystkie pozycje powinny mieć status Good, należy zaznaczyć checkbox Yes, Continue with the build process! a następnie Build
 • Program rozpocznie tworzenie Paczki:
 • Klikając w installer i Archive lub One-Click Download ściągnij i zapisz pliki Paczki  w folderze na twoim dysku (będzie to plik installer.php oraz 20210108_twoja_nazwa_xxxx.zip).

Migracja Paczki do nowego serwera:

 • Utwórz lub uzyskaj od Administratora serwera następujące informacje:
  • Domena: np. nazwa_domeny.pl
  • Baza danych mySQL:
   • Host: localhost
   • Nazwa bazy: bd_nazwa
   • Nazwa uzytkownika bazy danych: bd_nazwa_uzytkownika
   • Hasło użytkownika bazy danych:
  • FTP:
   • Host: nazwa_domeny.pl
   • Użytkownik: user_ftp@nazwa_domeny.pl
   • Hasło użytkownika ftp
  • Miejsce instalacji (folder zdalny serwera: public_html (najczęściej) lub private_html (dla serwisów szyfrowanych protokołem https))
  • Dane logowania (administrator nowego serwisu):
   • Użytkownik: admin_user (najlepiej aby nazwa była inna niż w starym systemie)
   • Hasło użytkownika (najlepiej aby hasło było inne niż w starym systemie)
   • Email użytkownika (na potrzeby administrowania serwisem - może być taki sam jak w starym systemie)
 • Prześlij pliki Paczki na serwer do katalogu głównego - np. za pomocą programu FTP (ja używam Total Commandera):
  • Ustawienia FTP dla Total Commadera:
   • Sesja: jakaś nazwa
   • Nazwa hosta: nazwa_domeny.pl
   • Użytkownik: user_ftp@nazwa_domeny.pl
   • Hasło: hasło użytkownika ftp
   • Zaznaczyć checkbox: Użyj trybu pasywnego do transferu (jak w przeglądarce WWW)
  • Uruchom program FTP i otwórz zdalny folder serwera (w Total Commanderze ustaw kursor np. w oknie lewym i wciśnij kombinację CTRL+F, wybierz nazwę połączenie i kliknij Połącz)
  • Odnajdź folder ze ściągniętymi plikami Paczki (w Total Commanderze w oknie prawym odnajdź folder z plikami Paczki - u mnie folder na dysku C o nazwie 99)
  • Przekopiuj pliki: Installer i 20210108_twoja_nazwa.zip do folderu głównego miejsca instalacji np. public_html (w Total Commanderze: w prawym oknie zaznacz pliki klawiszem Insert i naciśnij klawisz F5-Kopiuj) 
  • Pozostaw otwarte połączenie FTP, aby po instalacji usunąć plik Index.html.
 • Instalacja w przeglądarce:
  • Otwórz przeglądarkę WWW
  • Otwórz nową kartę i wpisz adres: nazwa_domeny.pl/installer.php
  • System uruchomi instalatora, który przetestuje paczkę i wyświetli stosowny raport - zielone statusy Pass oznaczają stan poprawny:
  • Zaznacz checkbox  I have read and accept ... oraz przycisk Next
  • System wypakuje zawartość pliku 20210108_twoja_nazwa_xxxx.zip do folderu głównego miejsca instalacji Paczki
  • W kroku drugim nalezy podać informacje dot. nowego serwera patrz punkt 1 części dot. Migracji w tej instrukcji:
  • Naciśnij Test Database
  • System przetestuje poprawność wpisanych danych , jeśli wszystko będzie w porządku wyświetli podsumowanie w sekcji Validation, poprawne statusy to Pass i Good
  • Naciśnij Next
  • Pojawi się ostatnie ostrzeżenie
  • Upewnij się, że dane są poprawne i naciśnij OK
  • System zainstaluje bazę danych
  • Sprawdź/popraw dane w sekcji Setup i naciśnij Next
  • System przekopiuje dane do nowego miejsca
  • Na koniec pokaże stosowny raport - jeśli wszystko przebiegnie prawidłowo statusy powinny wskazywać na Good.
  • Wejdź na serwer poprzez FTP i usuń plik Index.html.
  • Następnie koniecznie użyj przycisku Admin Login z ustawionym checkboxem Auto delete installer files after login ... w celu zalogowania się do nowego serwisu z nowymi danymi logowania.

Komentarze i uwagi:
autor: Other, sekcja: IT, kategoria: WordPRESS, publikacja: 2018-11-19 - 2099-12-31

×

Zaplecze: administratora

×

×

Szukaj

×