theMASK
v.20210921, php: 7.1.33, strona: 41

theMASK

Ulubione

Statystyka: mediana, dominanta

Przykładowy zbiór liczb: 1,11,23,3,4,2,8,9,2,3
Porządkujemy rosnąco lub malejąco zbiór liczb: 1,2,2,3,3,4,8,9,11,23
 
Dominanta (lub moda) to wartość, która występuje najczęściej. Jeżeli w zbiorze jest kilka liczb o takiej same wartości (ale nie występują oprócz nich inne liczby) wówczas dominanta nie występuje; jeżeli w zbiorze występują inne liczby o różnych wartościach (jak to ma miejsce w ww. przykładzie) wówczas dominantą są wszystkie liczby o największej ilości (tu: 2 i 3).
 
Mediana to wartość środkowa. Jeżeli w uporządkowanym zbiorze mamy nieparzystą ilość liczb, to medianą jest liczba środkowa, natomiast jeśli w zbiorze jest parzysta ilość liczb - wówczas medianą jest średnia arytmetyczna dwóch wyrazów środkowych (tu: 3+4/2 = 3,5).
Komentarze:
autor: Leszek, sekcja: Matematyka, kategoria: liceum, publikacja: 1998-01-01 - 2099-12-31

×

Zaplecze: administratora

×

×

Szukaj

×