theMASK
v.20210921, php: 7.1.33, strona: 41

theMASK

Ulubione

Windows: włączenie konta administrator

1. Uruchom aplikację CMD jako administrator.
2. Wydaj polecenie: net user administrator /active:YES
Komentarze:
autor: Other, sekcja: IT, kategoria: Windows, publikacja: 2018-11-19 - 2099-12-31

×

Zaplecze: administratora

×

×

Szukaj

×