theMASK


v.20220509, php: 7.1.33, strona: 41

theMASK

Szachy Ulubione Waluty

SQL - insert

INSERT INTO tabela (pola) VALUES (wartości)

Znaczenie:

  • pola: nazwy pól tabeli (rozdzielnik: przecinek)

  • wartości: odpowiadające polom wartości do wprowadzenia (rozdzielnik: przecinek)

  • tabela: źródło danych (baza i tabela, do której dodawane są dane)

    • bez aliasów: tabela1
    • z aliasami: tabela1 a

Przykłady:

INSERT INTO  adresy (miejscowosc, kod_pocztowy) VALUES ('Warszawa','00-001')

INSERT INTO  adresy (miejscowosc, kod_pocztowy) SELECT miejscowosc,kod_pocztwoy FROM slownik

Połączenie z PHP:

Aktualizacja zawartości bazy danych (tabela: przepisy - zmiana nazwy dla Tytułu oraz Sekcji):

  • $fraza1, $fraza2 - zmienne PHP zawierające wartość do wprowadzenia dla pola: tytul oraz wartość do zmiany dla pola: sekcja (np. przesłane metodą POST dane z formularza)
  • INSERT INTO przepisy (tytul, sekcja) VALUES ('$fraza1', '$fraza2')
$fraza1 = $_POST['pole_z_formularza_TYTUL'];
$fraza2 = $_POST['pole_z_formularza_SEKCJA'];

$result = mysql_query("set names utf8");
$result = mysql_query("INSERT INTO przepisy (tytul, sekcja) VALUES ('$fraza1', '$fraza2')");
if ($result == TRUE) {
echo "Operacja zakończona sukcesem";
} else {
echo "Błąd. Operacja przerwana";
}
 
Komentarze:
autor: Lesław, sekcja: IT, kategoria: SQL, publikacja: 1998-01-01 - 2099-12-31

×

Zaplecze: administratora

×

×

Szukaj

×