theMASK


v.20220509, php: 7.1.33, strona: 41

theMASK

Szachy Ulubione Waluty

SQL - delete

DELETE FROM tabela WHERE warunki

Znaczenie:

 • tabela: źródło danych (baza i tabela, z której wyświetlane są dane)

  • bez aliasów: tabela1
  • z aliasami: tabela1 a
 • warunki: ograniczenia (filtrowania)  zawartości do usunięcia - rozdzielnik: operatory logiczne (OR, AND)

  • filtrowanie danych (dokładne wartości): klienci.id = 13
  • filtrowanie danych (niedokładne wartości) - (znak % - zastępuje nieznane frazy): klienci.nip LIKE '%646%' OR klienci.kod_pocztowy LIKE '43-%'

Przykłady:

DELETE adresy WHERE miejscowosc = 'Kalisz' limit 10

UPDATE adresy S WHERE kod_pocztowy like '00-%'

DELETE osoby WHERE id_osoba = 1

Połączenie z PHP:

Usunięcie rekordów z bazy danych (tabela: przepisy - usunięcie konkretnego przepisu o id=10):

 • $id - zmienna PHP zawierająca klucz rekordu podlegającego usunięciu
 • DELETE FROM przepisy WHERE id = $id
$id = $_GET['id'];

$result = mysql_query("DELETE przepisy WHERE id = $id limit 1");
if ($result == TRUE) {
echo "Operacja zakończona sukcesem";
} else {
echo "Błąd. Operacja przerwana";
}
 
Komentarze:
autor: Lesław, sekcja: IT, kategoria: SQL, publikacja: 1998-01-01 - 2099-12-31

×

Zaplecze: administratora

×

×

Szukaj

×