theMASK


v.20220509, php: 7.1.33, strona: 41

theMASK

Szachy Ulubione Waluty

SQL - update

UPDATE tabela SET pole1 = wartość, pole2 = 'ciąg' WHERE warunki

Znaczenie:

 • pola: zawartość ulegająca zmianie, wybrane pole otrzymuje po znaku = nową wartość; można od razu wskazać większą ilość pól do zmiany (rozdzielnik: przecinek)

 • tabela: źródło danych (baza i tabela, z której wyświetlane są dane)

  • bez aliasów: tabela1
  • z aliasami: tabela1 a
 • warunki: ograniczenia (filtrowania)  zawartości do zmiany- rozdzielnik: operatory logiczne (OR, AND)

  • filtrowanie danych (dokładne wartości): klienci.id = 13
  • filtrowanie danych (niedokładne wartości) - (znak % - zastępuje nieznane frazy): klienci.nip LIKE '%646%' OR klienci.kod_pocztowy LIKE '43-%'

Przykłady:

UPDATE adresy SET kod_pocztowy = '40-001' WHERE miejscowosc = 'Kalisz'

UPDATE klienci SET miejscowosc = 'Warszawa', kraj = 'Polska' WHERE kod_pocztowy like '00-%'

UPDATE osoby SET nazwisko= 'Jasiński' WHERE id_osoba = 1

Połączenie z PHP:

Aktualizacja zawartości bazy danych (tabela: przepisy - zmiana nazwy dla Tytułu oraz Sekcji):

 • $fraza1, $fraza2 - zmienne PHP zawierające wartość do zmiany dla pola: tytul oraz wartość do zmiany dla pola: sekcja (np. przesłane metodą POST dane z formularza)
 • $id - zmienna PHP zawierająca klucz rekordu podlegającego modyfikacji
 • UPDATE przepisy SET tytul = '$fraza1', sekcja = '$fraza2' WHERE id_przepis = $id
$fraza1 = $_POST['pole_z_formularza_TYTUL'];
$fraza2 = $_POST['pole_z_formularza_SEKCJA'];
$id = $_GET['id'];

$result = mysql_query("set names utf8");
$result = mysql_query("UPDATE przepisy SET tytul = '$fraza1', sekcja = '$fraza2' WHERE id_przepis = $id");
if ($result == TRUE) {
echo "Operacja zakończona sukcesem";
} else {
echo "Błąd. Operacja przerwana";
}
 
Komentarze:
autor: Lesław, sekcja: IT, kategoria: SQL, publikacja: 1998-01-01 - 2099-12-31

×

Zaplecze: administratora

×

×

Szukaj

×