theMASK


v.20220509, php: 7.1.33, strona: 63

theMASK

Szachy Ulubione Waluty

SQL - select

SELECT pola FROM tabele WHERE warunki GROUP BY grupowania ORDER BY sortowania

Znaczenie:

 • pola: zawartość do wyświetlenia (pola bazy danych lub zastosowane funkcje na polach) - rozdzielnik: przecinek, np.:

  • funkcje:
   • count(*) - zliczenie ilości wierszy
   • sum(pole1) - sumowanie wartości z pola pole1 (koniecznie w sekcji grupowania należy podać grupowanie po pole1
   • distinct(pole1) - wyświetlenie unikalności (powielone wartości pola pole1 zostaną wyświetlone tylko 1 raz)
  • pola pojedynczej tabeli wybranej w sekcji FROM:
   • - zastosowanie znaku  gwiazdki spowoduje wyświetlenie wszystkich pól tabeli
   • pole1, pole2
  • pola dwóch i więcej tabeli wybranych w sekcji FROM (tabele muszą posiadać aliasy np. `a.`,`klienci`):
   • a.pole1, a.pole2, klienci.nazwa
 • tabele: źródło danych (bazy i tabele, z których wyświetlane są dane) - rozdzielnik: przecinek

  • bez aliasów: tabela1
  • z aliasami: tabela1 a, tabela2 klienci
 • warunki: połaczenia tabel lub ograniczenia (filtrowania)  zawartości do wyświetlenia - rozdzielnik: operatory logiczne (OR, AND)

  • połączenie między tabelami: a.id = klienci.id_klienta AND a.id_towaru = slownik.id_towaru
  • filtrowanie danych (dokładne wartości): klienci.rodzaj = 'podmioty'
  • filtrowanie danych (niedokładne wartości) - (znak % - zastępuje nieznane frazy): klienci.nip LIKE '%646%' OR klienci.kod_pocztowy LIKE '43-%'
 • grupowania: agregowanie zawartości do wyświetlenia - rozdzielnik: przecinek

  • pole1
  • pole1, pole2
  • a.pole1, klienci.nazwa
 • sortowania: kolejność sortowania wyświetlanych informacji (pól) - rozdzielnik: przecinek

  • alfabetycznie: pole1 ASC
  • kolejność odwrotna: pole1 DESC

Przykłady:

SELECT * FROM klienci ORDER BY miejscowosc, nazwa, data_rejestracji DESC

SELECT sl.nazwa, p.tytul, p.przepis FROM przepisy p, slownik_sekcji sl WHERE p.id_sekcja = sl.id_sekcja AND sl.nazwa LIKE 'ciasto%' ORDER BY sl.nazwa, p.tytul

SELECT count(*) FROM przepisy

SELECT SUM(o.wartosc), p.tytul, o.osoba FROM zakupy o, przepisy p WHERE o.id_przepis = p.id_przepis GROUP BY o.osoba

(SELECT nazwa FROM sekcje WHERE s.sekcja = 'perwsza') UNION (SELECT nazwa FROM sekcje WHERE s.sekcja = 'druga')

Połączenie z PHP:

Odpytanie bazy danych (tabela: przepisy - wyświetlenie rekordów zawierający wybrany fragment tytułu - instrukcja SELECT):

 • $fraza - zmienna PHP zawierająca szukaną frazę (np. przesłane metodą POST dane z formularza)
 • SELECT tytul, przepis FROM przepisy WHERE tytul LIKE '%$fraza%' ORDER BY tytul
$result = mysql_query("set names utf8");
$result = mysql_query("SELECT tytul, przepis FROM przepisy WHERE tytul LIKE '%$fraza%' ORDER BY tytul");
$wiersze = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM); //jeśli tablica jest 1-wierszowa
//jeśli tablica posiada więcej wierszy:
while ($wiersze = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM)) {
$zmienna_pola_z_pierwszej_kolumny_zapytania_SQL = $wiersz[0]; 
$zmienna_pola_z_drugiej_kolumny_zapytania_SQL = $wiersz[1];
}
 
Komentarze:
autor: Lesław, sekcja: IT, kategoria: SQL, publikacja: 1998-01-01 - 2099-12-31

Artykuły: otwarte

SQL - tabela, perspektywa (widok)

Perspektywa , to wirtualna reprezentacja istniejącej tabeli przechowującej fizyczne dane. Zastosowanie perspektywy umożliwia zapisanie skomplikowanego kodu zapytania SELECT do formy, która będzie dostępna na takich samych zasadach jak fizyczna tabela.  CREATE TABLE tabela (pola parametry) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 ALTER TABLE tabela ADD PRIMARY KEY (pole_id); ALTER TABLE tabela  MODIFY pole_id int(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT; CREATE VIEW widok AS 
SELECT pole1, pole2 FROM tabela WHERE&nb ...

Więcej
Sekcja: IT.SQL, data: 2020-05-10 13:22:33

SQL - tabela, perspektywa (widok)

Perspektywa , to wirtualna reprezentacja istniejącej tabeli przechowującej fizyczne dane. Zastosowanie perspektywy umożliwia zapisanie skomplikowanego kodu zapytania SELECT do formy, która będzie dostępna na takich samych zasadach jak fizyczna tabela.  CREATE TABLE tabela (pola parametry) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 ALTER TABLE tabela ADD PRIMARY KEY (pole_id); ALTER TABLE tabela  MODIFY pole_id int(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT; CREATE VIEW widok AS 
SELECT pole1, pole2 FROM tabela WHERE&nb ...

Więcej

Sekcja: IT.SQL, data: 2020-05-10 13:22:33

SQL - insert

INSERT INTO tabela (pola) VALUES (wartości) Znaczenie: pola: nazwy pól tabeli (rozdzielnik: przecinek) wartości: odpowiadające polom wartości do wprowadzenia (rozdzielnik: przecinek) tabela: źródło danych (baza i tabela, do której dodawane są dane) bez aliasów: tabela1 z aliasami: tabela1 a Przykłady: INSERT INTO  adresy (miejscowosc, kod_pocztowy) VALUES ('Warszawa','00-001')

INSERT INTO  adresy (miejscowosc, kod_pocztowy) SELECT miejscowosc,kod_po ...

Więcej
Sekcja: IT.SQL, data: 2020-05-09 20:38:56

SQL - insert

INSERT INTO tabela (pola) VALUES (wartości) Znaczenie: pola: nazwy pól tabeli (rozdzielnik: przecinek) wartości: odpowiadające polom wartości do wprowadzenia (rozdzielnik: przecinek) tabela: źródło danych (baza i tabela, do której dodawane są dane) bez aliasów: tabela1 z aliasami: tabela1 a Przykłady: INSERT INTO  adresy (miejscowosc, kod_pocztowy) VALUES ('Warszawa','00-001')

INSERT INTO  adresy (miejscowosc, kod_pocztowy) SELECT miejscowosc,kod_po ...

Więcej

Sekcja: IT.SQL, data: 2020-05-09 20:38:56

SQL - delete

DELETE FROM tabela WHERE warunki Znaczenie: tabela: źródło danych (baza i tabela, z której wyświetlane są dane) bez aliasów: tabela1 z aliasami: tabela1 a warunki: ograniczenia (filtrowania)  zawartości do usunięcia - rozdzielnik: operatory logiczne (OR, AND) filtrowanie danych (dokładne wartości): klienci.id = 13 filtrowanie danych (niedokładne wartości) - (znak % - zastępuje nieznane frazy): klienci.nip LIKE '%646%' OR klienci.kod_pocztowy LIKE '43-%' Przykłady: DELETE adre ...

Więcej
Sekcja: IT.SQL, data: 2020-05-09 20:35:04

SQL - delete

DELETE FROM tabela WHERE warunki Znaczenie: tabela: źródło danych (baza i tabela, z której wyświetlane są dane) bez aliasów: tabela1 z aliasami: tabela1 a warunki: ograniczenia (filtrowania)  zawartości do usunięcia - rozdzielnik: operatory logiczne (OR, AND) filtrowanie danych (dokładne wartości): klienci.id = 13 filtrowanie danych (niedokładne wartości) - (znak % - zastępuje nieznane frazy): klienci.nip LIKE '%646%' OR klienci.kod_pocztowy LIKE '43-%' Przykłady: DELETE adre ...

Więcej

Sekcja: IT.SQL, data: 2020-05-09 20:35:04

SQL - update

UPDATE tabela SET pole1 = wartość, pole2 = 'ciąg' WHERE warunki Znaczenie: pola: zawartość ulegająca zmianie, wybrane pole otrzymuje po znaku = nową wartość; można od razu wskazać większą ilość pól do zmiany (rozdzielnik: przecinek) tabela: źródło danych (baza i tabela, z której wyświetlane są dane) bez aliasów: tabela1 z aliasami: tabela1 a warunki: ograniczenia (filtrowania)  zawartości do zmiany- rozdzielnik: operatory logiczne (OR, AND) filtrowanie danych (dokładne ...

Więcej
Sekcja: IT.SQL, data: 2020-05-09 13:32:39

SQL - update

UPDATE tabela SET pole1 = wartość, pole2 = 'ciąg' WHERE warunki Znaczenie: pola: zawartość ulegająca zmianie, wybrane pole otrzymuje po znaku = nową wartość; można od razu wskazać większą ilość pól do zmiany (rozdzielnik: przecinek) tabela: źródło danych (baza i tabela, z której wyświetlane są dane) bez aliasów: tabela1 z aliasami: tabela1 a warunki: ograniczenia (filtrowania)  zawartości do zmiany- rozdzielnik: operatory logiczne (OR, AND) filtrowanie danych (dokładne ...

Więcej

Sekcja: IT.SQL, data: 2020-05-09 13:32:39

SQL - select

SELECT pola FROM tabele WHERE warunki GROUP BY grupowania ORDER BY sortowania Znaczenie: pola: zawartość do wyświetlenia (pola bazy danych lub zastosowane funkcje na polach) - rozdzielnik: przecinek, np.: funkcje: count(*) - zliczenie ilości wierszy sum(pole1) - sumowanie wartości z pola pole1 (koniecznie w sekcji grupowania należy podać grupowanie po pole1 distinct(pole1) - wyświetlenie unikalności (powielone wartości pola pole1 zostaną wyświetlone tylko 1 raz) pola pojedynczej tabeli wybranej w sekcji FROM: * - zastosowa ...

Więcej
Sekcja: IT.SQL, data: 2020-05-06 11:02:20

SQL - select

SELECT pola FROM tabele WHERE warunki GROUP BY grupowania ORDER BY sortowania Znaczenie: pola: zawartość do wyświetlenia (pola bazy danych lub zastosowane funkcje na polach) - rozdzielnik: przecinek, np.: funkcje: count(*) - zliczenie ilości wierszy sum(pole1) - sumowanie wartości z pola pole1 (koniecznie w sekcji grupowania należy podać grupowanie po pole1 distinct(pole1) - wyświetlenie unikalności (powielone wartości pola pole1 zostaną wyświetlone tylko 1 raz) pola pojedynczej tabeli wybranej w sekcji FROM: * - zastosowa ...

Więcej

Sekcja: IT.SQL, data: 2020-05-06 11:02:20

×

Zaplecze: administratora

×

×

Szukaj

×