theMASK
v.20210625, php: 7.1.33, strona: 41

theMASK

Ulubione

Działania na liczbach

DODAWANIE: składnik + składnik + składnik = SUMA
ODEJMOWANIE: odjemna - odjemnik = RÓŻNICA
 
ZASADY:
 • dodawanie jest działaniem ODWROTNYM do odejmowania
 • odejmowanie jest działaniem ODWROTNY do dodawania
 • wynik odejmowania sprawdzamy za pomocą dodawania
 • różnica dwóch jednakowych liczby jest zawsze równa ZERU
 • odjęcie od dowolnej liczby ZERA - liczba się nie zmieni
 • w odejmowaniu nie można zamieniać liczb miejscami

MNOŻENIE: czynnik * czynnik = ILOCZYN
 
ZASADY:
 • dodawanie jednakowych składników można zapisać w postaci mnożenia
 • w mnożeniu można zamieniać kolejność czynników
 • jeżeli dowolną liczbę pomnożymy przez 1 to wynik się nie zmieni - bedzie równy tej liczbie
 • jeżeli jeden z czynników jest ZEREM to wynik mnozenia jest równy ZERU
 • przy mnożeniu przez 10 - dopisujemy 1 zero na końcu liczby
 • przy mnożeniu przez 100 - dopisujemy 2 zera na końcu liczby itd.
 • wynik mnozenia sprawdzamy dzieleniem

DZIELENIE: dzielna : dzielnik = iloraz
 
ZASADY:
 • dzielenie jest działaniem odwrotnym do mnożenia
 • mnożenie jest działaniem odwrotnym do dzielenia
 • wynik dzielenia sprawdzamy mnożeniem
 • jeżeli podzielimy dwie jednakowe liczby przez siebie otrzymamy 1
 • jeżeli dowolną liczbę podzielimy przez 1 otrzymamy tą samą liczbę
 • jeżeli ZERO podzielimy przez dowolną liczbę otrzymamy zawsze ZERO
 • i pamiętaj OFIARO NIE DZIEL PRZEZ ZERO

POTĘGOWANIE:
czynnik * czynnik = czynnik2 (czynnik do potęgi drugiej - czynnik do kwadratu)
czynnik * czynnik * czynnik = czynnik3 (czynnik do potęgi trzeciej - czynnik do sześcianu)
10 * 10 = 102


 
ZASADY:
 • mnożenie takich samych składników mozna zapisać krócej - tzw. potęgowaniem
 • czynnik do potęgi 2 to to samo co czynnik do kwadratu
 • czynnik do potęgi trzeciej to to samo co czynnik do sześcianu

KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ: 
 • Dodawanie i mnożenie możemy wykonywać w kolejności od lewej do prawej. Można zmieniać kolejność składników w dodawaniu i czynników w mnożeniu.
 • Odejmowanie i mnożenie wykonujemy ZAWSZE od lewej do prawej. Nie wolno zmieniać kolejności składników w odejmowaniu i czynników w dzieleniu.
 • Jeżeli w działaniu występuje dodawanie i odejmowanie ALBO mnożenie i dzielenie to działania wykonujemy w kolejności od lewej do prawej.
 • Mnożenie wykonujemy przed dodawaniem i odejmowaniem.
 • Dzielenie wykonujemy przed dodawaniem i odejmowaniem.
 • Dzielenie i mnożenie wykonujemy przed odejmowaniem.
 • Potęgowanie wykonujemy przed innymi działaniami.
 • Działania w nawiasach wykonujemy jako pierwsze.
 • Jeżeli w nawiasach są różne działania, to postępujemy zgodnie z powyższymi zasadami.
Komentarze:
autor: Leszek, sekcja: Matematyka, kategoria: podstawówka, publikacja: 1998-01-01 - 2099-12-31

×

Zaplecze: administratora

×

×

Szukaj

×