theMASK
v.20220106, php: 7.1.33, strona: 41

theMASK

Szachy Ulubione

Podzielność liczb naturalnych

Tomek był chory, a po chorobie przyniósł do szkoły 6 ciastek. Miał urodziny i teraz chciał chociaż poczęstować swoich przyjaciół. Miał ich pięciu. Przed spotkaniem zaczął się zastanawiać jak je sprawiedliwie podzielić - tak aby wszystkie wykorzystać.
 • Jeśli nie będzie nikogo - to wszystkie ciastka będą moje - czyli: 6 ciastek : 1 osoba = 6 ciastek na osobę.
 • Jeśli będzie tylko Janek - to razem ze mną będzie nas dwóch - czyli: 6 : 2 osoby = 3 ciastka na osobę.
 • Jeśli będzie Janek z Romkiem - to razem będzie nas trzech - czyli: 6 : 3 = 2 ciastka na osobę.
 • Jeśli przyjdzie Janek, Romek i Adaś - to razem będzie nas 4 - czyli: 6: 4 = 1 reszty 2. Wówczas nie podzielę sprawiedliwie ciastek.
 • Jeśli przyjdzie Janek, Romek, Adaś i Krzyś - to razem będzie nas 5 - czyli: 6: 5 = 1 reszty 1. Wówczas również nie podzielę sprawiedliwie ciastek.
 • Ale jeśli będziemy wszyscy w komplecie czyli Janek, Romek, Adaś, Krzyś, Zbyniu i Ja - to będzie nas 6 - czyli: 6 : 6 = 1 ciastko dla każdego.
Wnioski:
Liczbę 6 można PODZIELIĆ BEZ RESZTY przez: 1, 2, 3 i 6.
Liczby: 1, 2, 3, 4 nazywamy DZIELNIKAMI liczby 6.
Liczba 6 jest WIELOKROTNOŚCIĄ swoich dzielników.
2 | 6 - 2 jest dzielnikiem 6
4 ł 6 - 4 nie jest dzielnikiem 6

ZASADY:
 • Każda liczba, różna od 0, jest dzielnikiem liczby 0. Liczba 0 jest wielokrotnością każdej liczby.
 • Liczba 1 jest dzielnikiem każdej liczby. Każda liczba jest wielokrotnością liczby 1.
 • Każda liczba różna od 0, jest swoim dzielnikiem. Każda liczba jest swoją wielokrotnością.
 • Liczba pierwsza, to taka liczba, która posiada dokładnie dwa dzielniki: 1 i samą siebie np.: 1,2,3,5,7,11,13,...
 • Liczba złożona, to taka, która ma więcej niż dwa dzielniki.

 • Liczba jest podzielna przez 5, gdy liczba ta dzieli się bez reszty przez 5.
 • Liczba jest podzielna przez 5, jesli jej ostatnią cyfrą jest: 0 lub 5.
 • Liczba jest podzielna przez 2, jezeli jej ostatnią cyfrą jest: 0,2,4,6 lub 8.
 • Liczby, które są wielokrotnościami liczby 2, nazywamy liczbami PARZYSTYMI.
 • Liczby, które nie są podzielne przez 2, to liczby NIEPARZYSTE.
 • Liczba jest podzielna przez 10, jezeli jej ostatnią cyfrą jest 0.
 • Liczba jest podzielna przez 100, jezeli dwie ostatnie cyfry są zerami.
 • Liczba, której ostatnią cyfrą jest 0, jest podzielna przez 2, 5 i 10.
 • Liczba jest podzielna przez 25, jezeli jej dwie ostatnie cyfry to: 00, 25, 50 lub 75.
 • Liczba jest podzielna przez 3, jeżeli suma jej cyfr jest podzielna przez 3.
 • Liczba jest podzielna przez 9, jeżeli suma jej cyfr jest podzielna przez 9.
 
Komentarze:
autor: Lesław, sekcja: Matematyka, kategoria: podstawówka, publikacja: 1998-01-01 - 2099-12-31

×

Zaplecze: administratora

×

×

Szukaj

×