theMASK
v.20210625, php: 7.1.33, strona: 41

theMASK

Ulubione

Liczby

Dzielna - licznik
Dzielnik - mianownik

Ułamek zwykły - iloraz dwóch liczb całkowitych, z których dzielna jest licznikiem, a dzielnik mianownikiem, natomiast kreska ułamkowa zastępuje znak dzielenia.
Ułamek właściwy - licznik < mianownika.
Ułamek niewłaściwy -  licznik >= mianownika.
Ułamek mieszany - liczba złożona z calości i ułamka właściwego.

Liczba pierwsza - liczba , która dzieli się przez 1 i siebie samą (!!! - 1 nie jest liczbą pierwszą).

Liczba 0 i 1 - nie jest ani liczbą złożoną, ani liczbą pierwszą.

Liczba złożona - liczba posiadająca większą liczbą dzielników.
np. dzielniki liczby 52
52 : 1 = 52
52 : 2 = 26
52 : 4 = 13
52 : 13 = 4
52 : 26 = 2
52 ; 52 = 1
więc: D52 = {1,2,4,13,26,52}

Wielokrotnością - liczby a nazywamy taką liczbę, która jest iloczynem liczby a i dowolnej liczby naturalnej.
np. W4 = {4*1,4*2,4*3,4*4,4*5,4*6,...} = {4,8,12,16,20,24,...}
Komentarze:
autor: Lesław, sekcja: Matematyka, kategoria: podstawówka, publikacja: 1998-01-01 - 2099-12-31

×

Zaplecze: administratora

×

×

Szukaj

×