theMask


v.20221004, php: 7.1.33, strona: 41

theMask

Polityka prywatności

Szanując waszą prywatność informuję, że gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisami. Nie zabiegam o identyfikację użytkowników i żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowuję zapytania HTTP kierowane do mojego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,
  • informacje o przeglądarce użytkownika.
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP. 

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony serwisów. Nie następuje profilowanie ani przetwarzanie zautomatyzowane. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości, okazjonalnie analizuję pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Zebrane logi (służące jako materiał pomocniczy przy administrowaniu serwisami) z czasem przekształcają się w zanonimizowaną statystykę ilościową. Informacje w nich zawarte nie są nikomu ujawniane. Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis (informują o sumarycznej ilości odwiedzających serwisy gości i ilości odwiedzonych przez nich stron internetowych). 

Odnośniki do innych stron i właściciel Hostingu

Serwisy zawierają odnośniki do innych stron WWW, na których mogą obowiązywać inne zasady i polityki prywatności. Polecam, by po przejściu na te strony, zapoznać się z nimi. Właścicielem serwerów, na których uruchomione są moje serwisy, to: cyber_Folks.

Komentarze:
autor: Lesław, sekcja: Prawne, kategoria: 4U, publikacja: 1998-01-01 - 2099-12-31

×

Zaplecze: administratora

×

×

Szukaj

×