leslavius


v.20230329, php: 7.1.33, strona: 63

<span class=""></span> leslavius

Matematyka Ekwipunek

Artykuły: otwartePomoc: BOSCH TRONIC 10T podgrzewacz umywalkowy

Autor: Lesław | Sekcja: Instrukcje.pomoc-dom | data: 2021-11-09 07:06:43 | pub: 1998-01-01 - 2099-12-31

Pomoc: BOSCH TRONIC 10T podgrzewacz umywalkowy

Autor: Lesław | Sekcja: Instrukcje.pomoc-dom | data: 2021-11-09 07:06:43 | pub: 1998-01-01 - 2099-12-31

Pomoc: Termet - piec gazowy 2-funkcyjny - włączenie / wyłączenie

Termet MiniMax Elegance (model: GCO-DP-13-10)


Sterownik na piecu wyposażony jest w wyświetlacz oraz 4 przyciski:

 • przycisk WŁĄCZ/RESET 
 • przycisk CO (grzejnik) - 
 • przycisk PLUS 
 • przycisk MINUS 
CO - skrót od centralne ogrzewanie.

WŁĄCZENIE PIECA:

 1. Skontaktuj się z Zarządcą! ;)
 2. Odkręć wodę na zaworze w piwnicy  (jeśli jest zakręcona)
 3. Podłącz piec do gniazdka jeśli wyświetlacz jest ciemny. 
 4. Upewnij się, że na wyświetlaczu widać następujące informacje - wskazujące ciśnienie wody (prawidłowe wskazanie sprawdź w instrukcji):
 1. Przytrzymaj przycisk WŁĄCZ aż ekran zmieni się na następuący:

PIEC uruchomiony (funkcja grzania wody - do mycia - uruchomiona).
 

WYŁĄCZENIE PIECA:

Przytrzymaj przycisk WŁĄCZ aż zobaczysz ekran z ciśnieniem wody.

Odłącz piec z gniazdka,  aż wyświetlacz zgaśnie (pamiętaj aby przytrzymać gniazdko).

WŁĄCZENIE funkcji ogrzewania (CO):

 1. Po uruchomieniu pieca - przytrzymaj przycisk CO aż zobaczysz na ekranie dodatkową ikonkę z grzejnikiem .
 1. Przytrzymaj przycisk PLUS (aż zobaczysz migającą pod kranikiem temperaturę wody).
 1. Wcisnij przycisk CO aby ustawić temperaturę wody w CO.
 1. Przyciskami PLUS/MINUS ustaw temperaturę CO (zwykle ustawiam na 67C).
 2. Odczekaj chwilę aż zgaśnie migająca  temperatura. 

WŁĄCZENIE STEROWNIKA - SALUS:

 1. Patrz instrukcja dot. sterownika SALUS.

Więcej
Autor: Lesław | Sekcja: Instrukcje.pomoc-dom | data: 2020-04-26 12:56:39 | pub: 1998-01-01 - 2099-12-31

Pomoc: Termet - piec gazowy 2-funkcyjny - włączenie / wyłączenie

Termet MiniMax Elegance (model: GCO-DP-13-10)


Sterownik na piecu wyposażony jest w wyświetlacz oraz 4 przyciski:

 • przycisk WŁĄCZ/RESET 
 • przycisk CO (grzejnik) - 
 • przycisk PLUS 
 • przycisk MINUS 
CO - skrót od centralne ogrzewanie.

WŁĄCZENIE PIECA:

 1. Skontaktuj się z Zarządcą! ;)
 2. Odkręć wodę na zaworze w piwnicy  (jeśli jest zakręcona)
 3. Podłącz piec do gniazdka jeśli wyświetlacz jest ciemny. 
 4. Upewnij się, że na wyświetlaczu widać następujące informacje - wskazujące ciśnienie wody (prawidłowe wskazanie sprawdź w instrukcji):
 1. Przytrzymaj przycisk WŁĄCZ aż ekran zmieni się na następuący:

PIEC uruchomiony (funkcja grzania wody - do mycia - uruchomiona).
 

WYŁĄCZENIE PIECA:

Przytrzymaj przycisk WŁĄCZ aż zobaczysz ekran z ciśnieniem wody.

Odłącz piec z gniazdka,  aż wyświetlacz zgaśnie (pamiętaj aby przytrzymać gniazdko).

WŁĄCZENIE funkcji ogrzewania (CO):

 1. Po uruchomieniu pieca - przytrzymaj przycisk CO aż zobaczysz na ekranie dodatkową ikonkę z grzejnikiem .
 1. Przytrzymaj przycisk PLUS (aż zobaczysz migającą pod kranikiem temperaturę wody).
 1. Wcisnij przycisk CO aby ustawić temperaturę wody w CO.
 1. Przyciskami PLUS/MINUS ustaw temperaturę CO (zwykle ustawiam na 67C).
 2. Odczekaj chwilę aż zgaśnie migająca  temperatura. 

WŁĄCZENIE STEROWNIKA - SALUS:

 1. Patrz instrukcja dot. sterownika SALUS.

Więcej
Autor: Lesław | Sekcja: Instrukcje.pomoc-dom | data: 2020-04-26 12:56:39 | pub: 1998-01-01 - 2099-12-31

Pomoc: Salus - sterownik - temperatura - ustawienia

Salus (model: 091FLRF) ,  (full)W sterowniku tym można ustawić 2 tryby pracy pieca:

 • ekonomiczny (pusty kwadracik na wyświetlaczu oraz na przycisku)
 • komfortowy (czarny kwadracik na wyświetlaczu oraz na przycisku)

Wg producenta: Aby efektywność regulatora była optymalna, różnica pomiędzy temperaturą komfortową a ekonomiczną nie powinno przekraczać 3 °C, gdyż przy zbyt dużym wychłodzeniu pomieszczeń zostanie zużyte znacznie więcej energii na ponowne dogrzanie niż utrzymywanie trochę wyższej temperatury. Na początek zalecamy ustawienie temperatury komfortowej na poziomie 21 °C a ekonomiczną na 19 °C i w razie potrzeby skorygowanie tych poziomów w trakcie użytkowania.
Aby regulator działał poprawnie należy zaprogramować powyżej opisane temperatury komfortową (słoneczko) i ekonomiczną (księżyc), oraz ustawić odpowiedni program zmian tych temperatur na każdy dzień tygodnia. Jak widać na poniższym przykładzie ustawiony program będzie realizował temperaturę ekonomiczną w godzinach od 0:00 do 6:00, następnie będzie utrzymywał temperaturę komfortową od 6:00 do 8:00, ekonomiczną od 8:00 do 16:00, komfortową od 16:00 do 23:00 i ekonomiczną od 23:00 do 0:00. Poziom temperatury komfortowej jest oznaczony czarnym kwadratem na linii czasu na dole wyświetlacza. 

Ustawienie temperatury odczuwalnej:

Sprawdź na wyświetlaczu wybrany program: patrz w kwadraciki (pomogą ustalić o których godzinach ustawiony jest odpowiedni tryb programu)
 1. Wybierz tryb pracy /
 2. Nacisnij OK
 3. Nacisnij TEMP (temperatura na wyświetlaczu zacznie migać)
 4. Przyciskami / ustaw temperaturę
 5. Nacisnij OK

Ustawienie programu fabrycznego na dzień:

 1. Naciśnij OK
 2. Naciskaj PROG w celu wybrania dnia tygodnia (cyfra u góry wyświetlacza).
 3. Naciskaj PROG# w celu wybrania programu fabrycznego (patrz prawy-dolny róg wyświetlacza).
 4. Potwierdź przyciskiem OK.
UWAGA! Ustaw programy dla wszystkich dni w tygodniu. 


Więcej
Autor: Lesław | Sekcja: Instrukcje.pomoc-dom | data: 2020-04-26 10:17:15 | pub: 1998-01-01 - 2099-12-31

Pomoc: Salus - sterownik - temperatura - ustawienia

Salus (model: 091FLRF) ,  (full)W sterowniku tym można ustawić 2 tryby pracy pieca:

 • ekonomiczny (pusty kwadracik na wyświetlaczu oraz na przycisku)
 • komfortowy (czarny kwadracik na wyświetlaczu oraz na przycisku)

Wg producenta: Aby efektywność regulatora była optymalna, różnica pomiędzy temperaturą komfortową a ekonomiczną nie powinno przekraczać 3 °C, gdyż przy zbyt dużym wychłodzeniu pomieszczeń zostanie zużyte znacznie więcej energii na ponowne dogrzanie niż utrzymywanie trochę wyższej temperatury. Na początek zalecamy ustawienie temperatury komfortowej na poziomie 21 °C a ekonomiczną na 19 °C i w razie potrzeby skorygowanie tych poziomów w trakcie użytkowania.
Aby regulator działał poprawnie należy zaprogramować powyżej opisane temperatury komfortową (słoneczko) i ekonomiczną (księżyc), oraz ustawić odpowiedni program zmian tych temperatur na każdy dzień tygodnia. Jak widać na poniższym przykładzie ustawiony program będzie realizował temperaturę ekonomiczną w godzinach od 0:00 do 6:00, następnie będzie utrzymywał temperaturę komfortową od 6:00 do 8:00, ekonomiczną od 8:00 do 16:00, komfortową od 16:00 do 23:00 i ekonomiczną od 23:00 do 0:00. Poziom temperatury komfortowej jest oznaczony czarnym kwadratem na linii czasu na dole wyświetlacza. 

Ustawienie temperatury odczuwalnej:

Sprawdź na wyświetlaczu wybrany program: patrz w kwadraciki (pomogą ustalić o których godzinach ustawiony jest odpowiedni tryb programu)
 1. Wybierz tryb pracy /
 2. Nacisnij OK
 3. Nacisnij TEMP (temperatura na wyświetlaczu zacznie migać)
 4. Przyciskami / ustaw temperaturę
 5. Nacisnij OK

Ustawienie programu fabrycznego na dzień:

 1. Naciśnij OK
 2. Naciskaj PROG w celu wybrania dnia tygodnia (cyfra u góry wyświetlacza).
 3. Naciskaj PROG# w celu wybrania programu fabrycznego (patrz prawy-dolny róg wyświetlacza).
 4. Potwierdź przyciskiem OK.
UWAGA! Ustaw programy dla wszystkich dni w tygodniu. 


Więcej
Autor: Lesław | Sekcja: Instrukcje.pomoc-dom | data: 2020-04-26 10:17:15 | pub: 1998-01-01 - 2099-12-31

×

Zaplecze: administratora

×

×

Szukaj

×