Lewa-baza:
Prawa-baza [np. %]:
Lewa-wartość:
Prawa-wartość [np. %]:
Oblicz:
Zaokrąglenie:
Wynik:
Wynik:
wynik = 10 ------------------> 100
1 ------------------> 10
Algorytm: wynik = (100 * 1)/10
© L'Rosikoń 98-2021